top of page

ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ

Eskişehir Mevlevihanesinin kuruluşundan (1549) kapatılışına (1925) kadar geçen süreci anlatmaktadır. Kitap, mevlevihane ile ilgili arşiv belgeleri, resimler, vakfiyeler ve dervişlerin anılarına dayanarak hazırlanmış, pek çok yeni bilgi, belge ve fotoğraf sunmakta; ayrıca, Eskişehirdeki mevlevi mezarlarının tarihine de ışık tutmaktadır. Kitap tarihçiler, öğrenciler, öğretmenler, mevleviliğe ilgi duyanlar ve Eskişehir sevdalıları için bir kaynak olup, Eskişehir'in tarihi mirasını korumak, tanıtmak ve yaşatmak için, 17 senelik bir araştırma ve çabanın eseridir.
bottom of page