top of page
2023 Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
Eskişehir Mevlevihanesi Kültür ve Eğitim Vakfı

AMAÇ: T. C. Cumhurbaşkanlığı'nın 2023 yılını Hz. Mevlâna Yılı olarak ilan etmesinden dolayı, Hz. Mevlâna ve Mevlevilik konusunda farkındalık yaratmak.

 

KONU: Hz. Mevlâna ve Mevlevilik

Tüm Türkiye genelinde bulunan Mevlevihaneler, Hz. Mevlâna ve Mevlevilerle ilgili yer, kişi ve nesneler.

Başlangıç tarihi : 01 Mayıs 2023

Bitiş Tarihi : 31 Temmuz 2023

 

KATILIM :

 • Yarışma, Seçici Kurulu ve 1. derece yakınları hariç  herkese açıktır. Fotoğraflarda kısa kenar minimum 2400 piksel, uzun kenar minimum 3600 piksel olmalıdır. ( min-8mp , 2 mb-10 mb arası )

 • Fotoğraflar daha önce başka bir yarışmada ödül ya da sergileme almamış ve herhangi bir mecrada sergilenmemiş olmalıdır.

 • Fotoğraf çekiminde Drone (insansız hava aracı) kullanımı ve benzeri her tür teknik serbesttir.

 • Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) adet renkli veya siyah-beyaz eser ile yarışmaya katılabilir.

 • Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.

 • Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahelelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen, ya da kısmen kullanılmamalıdır.

 • Katılımcı, yarışma için başvurduğu fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

TOPLAMA:

Elden getirmek isteyenler için adres: Eskişehir Mevlevihanesi Vakfı, Kurşunlu Kütüphanesi, Kurşunlu Külliyesi, Paşa Mahallesi, Odunpazarı /Eskişehir

Hergün, saat 13.00-17.00 arası

 

Mail olarak göndermek isteyenler (lütfen 3 adresede gönderiniz):  sedatsaygac@hotmail.com; nevimarin@hotmail.com ve htcblkn@gmail.com

 

Yarışmacılar ad ve soyadlarını, iletişim numaralarını, yaşadıkları ili, eserlerin nerede ve ne zaman çekildiğini maillerinde veya elden verdikleri dosyada belirtmelidirler.

 

Yarışma ile ilgili teknik sorularınız için Sedat Saygaç: 0506 366 30 77 veya Hatice Balkan htcblkn@gmail.com

 

 • Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Eskişehir Mevlevihanesi Vakfı isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Vakfa izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım HAKKI Eskişehir Mevlevihanesi Vakfı ‘ na aittir.

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

 • Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Eskişehir Mevlevihanesi Vakfı tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, tv, internet, sosyal medya vasıtasıyla kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

 • Yarışmaya katılan fotoğrafların özgün olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk, yarışmacıya aittir.

 • Fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 • Eskişehir Mevlevihanesi Vakfı ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

 

SEÇİCİ KURUL:

1. Sedat Saygaç:  fotoğraf sanatçısı ve eski EFSAD Üyesi sedatsaygac@hotmail.com

 2. Nevin Arın: emekli sağlık çalışanı ve fotoğraf sanatçısı nevimarin@hotmail.com

 3. Hatice Balkan: Eskişehir Mevlevihanesi Vakfı Mütevellisi  htcblkn@gmail.com

 

DEĞERLENDİRME :

 • Seçici Kurul, Ağustos başında eserleri birlikte değerlendirerek sergiyi oluşturur. Sergilenmeye değer bulunan eserler içinden ödüle değer bulunanları belirler.

 • Derece alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, 08 Ağustos’ da www.emev.org  sayfasında ilan edilir ve Whatsapp den sahibine bildirilir;

 • Ödüller 19 Ağustos 2023, Dünya Fotoğrafcılık Gününde, Kurşunlu Kütüphanesi veya Semahanesi, Kurşunlu Külliyesi, Odunpazarı, Eskişehir adresinde sahiplerine verilir.

 • 19-27 Ağustos tarihleri arasında, yine aynı mekanda sergilenir.

 

ÖDÜLLER

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:  Digital Fotoğraf Makinesi

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Tripod

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Bluetooth hoparlör

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Bluetooth kulaklık

Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Yarışma Seçici Kurul kararları geçerlidir.

 

Tüm katılımcılarımıza bol şans dileriz.

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür ve Eğitim Vakfı

2023 Photo Awards

Terms and Conditions

Eskişehir Mevlevihane Foundation

 

TITLE: Turkish Presidency announced 2023 as the "Year of Rumi", in commemoration of the 750th Anniversary of the death of Mawlana Celaleddin-i Rumi.

OBJECTIVE: To create awareness about Mawlana Celaleddin-i Rumi and The Mevlevi Order. All  Mevlevihanes located all over the world, places, people, and objects related to Rumi and the Mevlevi Order will be used as the subject of the photos.

Start date: 01 May 2023

End date: 31 July 2023

 

PARTICIPATION:                                                  

 • Awards are open to everyone except the Selection Committee and their first-degree relatives. The short edge of photos submitted should be at least 2400 pixels, and the long edge should be at least 3600 pixels. (min-8mp, 2 mb-10 mb )

 • The photos that received an award or previously have been displayed at an exhibition in another competition or media, are not acceptable.

 • The use of a drone and all similar types of techniques are acceptable.

 • Each photographer can participate with a maximum of 3 (three) color or black-and-white photos.

 • Spacing on the edges of photos is not acceptable.

 • ​Apart from simple interventions such as sharpness, contrast, and saturation, photos treated with computer software are not acceptable.

 • All submitted photos must be taken by the contestant. Images belonging to someone else in whole or in part are not acceptable.

 • The participant accepts, declares, and undertakes that the photos submitted belong to them completely and that all permissions have been granted to the Foundation.

HOW TO SUBMIT YOUR PHOTOS:

Deliver by hand: to Eskişehir Mevlevihanesi Foundation, Kurşunlu Library, Kurşunlu Külliye, Paşa Mahallesi, Odunpazarı / Eskişehir. Open every day between 13.00-17.00 except on public holidays.

 

Submit by email to all of the below: sedatsaygac@hotmail.com,

nevimarin@hotmail.com, htcblkn@gmail.com

Please indicate first and last name, contact numbers (Whatsapp or Telegram), residence, and where and when the photos were taken.

For any technical questions please contact:

 Sedat Saygac at +90 506 366 30 77 or Hatice Balkan at htcblkn@gmail.com

 • Once submitted, The Foundation has the right to reproduction, processing, representation, public transmission rights, and publication rights of works that have received awards and are entitled to be exhibited.

 • The photos with awards can be used together with the name of the owner on the Internet, visual, and written media without limiting the place and content. During this period, the right to use the works will also belong to the owner of the work.

​​

SELECTION COMMITTEE:

1. Sedat Saygaç: photographer and xMember of EFSAD

sedatsaygac@hotmail.com

2. Nevin Arın: retired health worker and photographer

nevimarin@hotmail.com

3. Hatice Balkan: Trustee of the Foundation htcblkn@gmail.com

APPRAISALS:

 • The Selection Committee will evaluate all the photos in July.

 • Those found worthy of exhibition and awards will be announced on 08 August 2023 at www.emev.org, as well as by individual notifications thru Whatsapp or Telegram.

 • Those found worthy of the exhibition will be displayed at Kurşunlu Library or Semahane at Kurşunlu Külliyesi, Odunpazarı, Eskişehir, between 19-27 Aug.

 • The awards will be given to the winner and runner-ups at the same place on August 19, 2023, World Photography Day.

AWARDS:

The awards will be given on August 19, 2023

FIRST PRIZE: Digital Camera

SECOND PRIZE: Tripod

THIRD PRIZE: Bluetooth Speaker

JURY AWARD: Bluetooth Mobile Earphones

All participants are deemed to have accepted the provisions of these terms and conditions. The decisions of the Competition Selection Committee are final in case of any doubt or for issues not specified here. In case of any discrepancy or act of law, the original Turkish version of the Terms and Conditions shall apply.

We wish good luck to all our participants.

Eskişehir Mevlevihane Cultural Foundation

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page