top of page

Eskişehir Mevlevihanesi Tarihçesi

kitap_edited.jpg

1525 senelerinde Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilen Eskişehir Mevlevihanesi Kurşunlu Külliyesi, Konya- Mevlânâ Müzesi Arşivinde bulunan 1876 tarihli vakfiye suretine göre 1572 yılı itibariyle; Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerine göre ise 1549 yılı itibariyle, mevlevihane olarak kullanılmıştır.

Eskişehir Mevlevihanesi' nin tarihçesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu ve Araştırmacı/Yazar Nizamettin Aslan tarafından hazırlanmış ve ilk baskısı 2008 senesinde Kesit Yayınlarından çıkmıştır. İkinci baskı, 2010 senesinde Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılmıştır.

Üçüncü baskı derneğimiz tarafından yeni ilave ve ekleriyle Ocak 2024 de basılmıştır.

emevvakfi@gmail.com adresinden sipariş oluşturabilirsiniz.

....  DAHA FAZLA

DSCN3258.JPG
adalıoglu.JPG

Nizamettin Aslan ve Prof. Dr.  H. H. Adalıoğlu

Odunpazarı

Odunpazarı

Bademlik, Eskişehir

Eskişehir Mevlevihanesi

Eskişehir Mevlevihanesi

Eskişehir Mevlevihanesi Kurşunlu Külliyesi

Kurşunlu Camii

Kurşunlu Camii

Cami Önünde Dervişanlar

Kurşunlu Camii

Kurşunlu Camii

Arka planda Semahanedeki Saat Kulesi

Semahane

Semahane

Eskişehir Mevlevihanesi Semahanesi

Dervişanlar

Dervişanlar

Fanila makinesinde çalışan canlar

Derviş Canlar

Derviş Canlar

Dervişanlar ve Mevlevihanenin Çocukları

Bahaeddin Dede Efendi

Bahaeddin Dede Efendi

Eskişehir Mevlevihanesi son post-nişini(d.1875-ö.1930)

Eskişehir Erkanı

Eskişehir Erkanı

Şapka Devrimi sürecinde Eskişehirin ileri gelenleri

1925 yılı itibariyle tekke ve zaviyeler kanun çerçevesinde kapatılmış ve Eskişehir Mevlevihanesi 1955-60 civarında yapılan ilk restorasyona kadar kendi haline bırakılmıştır. İkinci restorasyon 1983-1984 de ve üçüncü restitüsyon 2007-2008 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.
bottom of page